วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557


                                            "ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ  สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว"
   เราอาจตัดสินคนเพียงแค่ภายนอกไม่ได้    ว่าเขาดีหรือเขาชั่ว  บางคนหน้าตาไม่ดี แต่ก็มีจิตใจที่งดงาม
แต่บางคนที่หน้าตาดีแต่เป็นคนนิสัยไม่ดีก็มีอยู่มากมาย  เพราะฉะนั้นเราอย่ามองคนเพียงแค่หน้าตาจงมองเข้าไปถึงจิตใจเพราะเราไม่อาจตัดสินคนเพียงแค่ภายนอกได้